Szolgáltatás menedzsment (2017)

Tantárgyi kód: NAISM1PALM – Tanár szak – Mérnöktanár (mérnök informatikus)

Oktatási cél:

Az informatikát a felhasználók gyakran az általa nyújtott szolgáltatásokon keresztül érzékelik és ítélik meg, közömbös számukra, hogyan is valósulnak meg ezek a szolgáltatások. Aki működteti az IT szolgáltatásokat, annak számára az elérendő cél az előírt szolgáltatási minőség fenntartása, zavarok esetén azok tervszerű elhárítása, a működő folyamatok szüntelen optimalizálása, igényekhez igazítása.

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szolgáltatásmenedzsment fogalmával, céljával és szerepével a nagy- és középvállalatok informatikai struktúrájában, az alkalmazásmenedzsmenthez és alkalmazásszolgáltatáshoz való viszonyával, a szolgáltatásmenedzsment technológiai, emberi és gazdasági vonatkozásaival, valamint egyes elterjedt megoldásokkal. Esettanulmányokon keresztül gyakorlatias tudást kapnak a szolgáltatásmenedzsment megvalósítási lehetőségeiről és formáiról, az ezekhez szükséges eszközökről.

Tematika:

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szolgáltatási életciklussal, a szolgáltatás-menedzselés folyamataival, funkcióival, végül áttekintésre kerülnek a szolgáltatás-menedzselés alapvető folyamatai.

Ajánlott irodalom:

1.      CIO – A Chief Information Officer kézikönyve – Management Kiadó

2.      Infrastruktúra menedzsment – Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai, 15. kötet

3.      Fehér Péter: Mindennapi kockázataink – HBR, 2008

További irodalom

RealtimeNEXUS – The Digital Library for IT Professionals
Szolgáltatásmenedzsment témakörhöz kapcsolódó kiadványai

·         Definitive Guide - Business Service Management.pdf

·         Definitive Guide - Service-Oriented Systems Management.pdf

·         Essentials Series - Enhancing IT Administration with Run Book Automation.pdf

·         Essentials Series - Improving Application Performance Troubleshooting.pdf

·         Executive Guide - Improving Your Business Through IT Portfolio Management.pdf

·         Executive Guide - Service Management in an Uncertain Economy.pdf

·         Reference Guide - Data Center Automation.pdf

·         Shortcut Guide - Improving IT Service Support through ITIL.pdf

·         Shortcut Guide - IT Service Management and Automation.pdf

·         Shortcut Guide - Run Book Automation.pdf

·         The Five Essential Elements of Application Performance Monitoring.pdf

Előadások tematikája (óravázlatok)

1.      Bevezetés

IT Irányítási módszertanok

Egy széles körben alkalmazott módszertan – ITIL

2.      IT Management

3.      IT Stratégia

4.      IT Szolgáltatások

5.      Szolgáltatás támogatás

6.      Szolgáltatás biztosítás
SLA – Részletesen

7.      Biztonság management

8.      IT Kockázatmenedzselés

9.      Biztonságpolitika, biztonsági szabályzat

10.  IT Biztonsági audit

·         Site Security Handbook – magyarázó ismertetés

·         RFC 2196 – Site Security Handbook

·         RFC 2504 - Users' Security Handbook

11.  Összegzés, ismétlés – ZH

Gyakorlat

A kapcsolódó gyakorlatok során feldolgozzák a széles felhasználói kör számára kötelezően betartandó Információbiztonsági Törvény (IBTv, 2013. évi L. Tv), valamint ennek Végrehajtási Rendelete (IBTv-Vr, 77/2013. [XII. 19.] NFM rendelet) által egy informatikai vezető számára végrehajtandó azon feladatokat, amelyek a törvény alkalmazásából fakadnak.

 

·         2013 évi L. törvény – Információbiztonsági Törvény (IBTv)

·         77/2013. [XII. 19.] NFM rendeletIBTv végrehajtási rendelete

·         Az IBTv rövid értelmező magyarázata – világos, jól érthető, először ezt olvassák

Gyakorlatok tematikája

Terv:   A törvény alkalmazásának részleteit a hallgatók több részletben, önállóan dolgozzák fel, majd a gyakorlatok során a tanulókör előtt ismertetik eredményeiket.

1.      A Törvény céljai, alapelvek, fogalmak

2.      IBTv – Az osztályba sorolás elvei, előállítandó dokumentumok

3.      IBTvA Tv által érintettek köre, feladataik

4.      IBTv végrehajtási utasítás (IBTv-Vr) – A rendelet struktúrája

5.      IBTv-Vr – Adminisztratív és fizikai védelmi intézkedések

6.      IBTv-Vr – Logikai védelmi intézkedések – 1. csoport

7.      IBTv-Vr – Logikai védelmi intézkedések – 2. csoport

8.      IBTv-Vr – Logikai védelmi intézkedések – 3. csoport

9.      IBTv-Vr – Védelmi intézkedés katalógus

10.  Esettanulmány – Az IBTv által meghatározott besorolás a gyakorlatban

11.  Esettanulmány – Kockázatelemzés a gyakorlatban

12.  Esettanulmány – SLA gyakorlati kidolgozása, tartalma

13.  Összegzés, ismétlés

© OE-NIK (T&t), 2017.